Categories
Truyen Ngan

Cuong Run Chua Lia – Binh Nguyen Loc


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Mời nghe mợt số truyện ngắn trong Tập truyện Cuống Rún Chưa Lìa của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua giọng đọc của Vinh Lan
user posted image Bình-nguyên Lộc (7.03.1914 – 7.03.1987)
Bà Mọi hú: http://www.mediafire.com/?mwymtkd1n5o
Hương hành kho: http://www.mediafire.com/?qywzznjmhmw
Ma ném đá: http://www.mediafire.com/?0ntnmj0y1of
Con Tám cù lần: http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=12811 Thanh Phương đọc – bobun posted
Bớt Đi Một Trái: http://www.mediafire.com/?zzi5ljkditn trong tập truyện Tâm Trang Hồng