Categories
Truyen Ngan

Co Tat Thi Nen Giat Minh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Có tật thì nên…giật mình” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Tình cờ đọc một phiếm luận với tựa đề “Có tật thì nên…giật mình”, tác giả Đào Nương, bài viết với vài lời lẽ có phần “nặng nề, chua chát”, tuy nhiên, theo thiển ý của Ghiendoc thấy cũng hợp lý thôi (bởi nội dung xây dựng của bài viết rất là chính xác).

Ghiendoc (Sông Kiên hay ghiendoc chỉ là một) mạo muội đọc và post lên mạng đễ chia sẽ cùng các ban.
Vì đây là lần đầu tiên (đầu tay) làm việc này, ghiendoc tui biết chắc chắn sẽ có nhiều sơ xót, mong quí ví vị chỉ giáo và tiếp nhận trong tinh thần cùng xây dưng….

Mời quí vị cùng thưỡng thức

Link: http://www.megaupload.com/?d=APJRXYN0