Categories
Truyen Ngan

Chuyen Rieng Cua ong Gia Luoi – Tu Khoi

“Chuyện Riêng Của ông Già Lười – Từ Khôi” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Chuyện Riêng Của ông Già Lười
Tác giả: Từ Khôi
Người đọc: Hoàng Yến

Truyện về Hải Thương Lãng Ông Lê Hữu Trác

http://www.mediafire.com/?r3nehtlc8dh17xh