Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Chuon Chuon Dap Nuoc – Nguyen Ngoc Tu

“Chuồn Chuồn Đạp Nước – Nguyễn Ngọc Tư” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Chuồn Chuồn Đạp Nước –
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
Người đọc: Xuân Khoa

http://www.mediafire.com/?65470qi78c2tph1