Categories
Truyen Ngan

Cai Giuong – Nguyen Thuy Long

Cái Giường – Nguyễn Thụy Long” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cái Giường
Tác giả: Nguyễn Thụy Long
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?257y6805va4izd4