Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Ba Ngay Cuoi Cung O BTL Tuong Vu Van Giai


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Ba Ngày Cuối Cùng Ở BTL Tướng Vũ Văn Giai

Tác Giả: Lê Huy Linh Vũ
Diễn Đọc: Việt Tấn

Link trọn bộ 19 tập
https://www.mediafire.com/folder/s8g310fisr8ob/Hoi_Ky_Ba_Ngay_Cuoi_Cung_O_BTL_Tuong_Vu_Van_Giai

Tháng Tư Đen, mời các bạn nghe lại một hồi ký của Lê Huy Linh Vũ với những ngày cuối cùng ở vùng giới tuyến với Bộ Tư Lệnh của Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai rose.gif rose.gif