Categories
Truyen Dai

Tren Doi 31 Ngon Doi Vinh Biet

Tren Doi 31 Ngon Doi Vinh Biet. Trên Đồi 31, Ngọn Đồi Vĩnh Biệt (tưởng niệm cố Đại úy Nguyễn Văn Đương) – Phan Hội Yên, do Hồ Thanh Danh và Nhật Trường diễn đọc (1 tập) *76 min *trích trong CD “Máu Lửa Charlie”

http://www.megaupload.com/?d=2OJYNEPY

http://www.mediafire.com/?hjyqzokgffm