Categories
Truyen Dai

Tieu Ngao Giang Ho – Kim Dung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Giới Thiệu Tiếu Ngạo Giang Hồ – Kim Dung

Tiếu ngạo giang hồ ( (chữ Hán giản thể: 笑傲江湖, chính thể: 笑傲江湖, latin hóa: xiào ào jiāng hú), tiếng Anh: The Smiling, Proud Wanderer, hoặc State of Divinity) là một tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, lần đầu tiên được phát hành trên Minh báo vào năm 1967. Tiêu đề “Tiếu ngạo giang hồ” được đặt theo một bản nhạc cầm tiêu hợp tấu đóng vai trò trung tâm của tác phẩm. Tiếu ngạo giang hồ được coi là một trong những tiểu thuyết đặc sắc nhất của tác giả.
Theo: Wiki

Truyện Đọc

Cho Di động

Bạn Download phần mềm dưới về, giải nén, copy hai file đó vào máy di động.

http://www.mediafire.com/?ymmmmzzn2yz
http://www.mirrorcreator.com/files/ATHQJZ3…ade_0.rar_links

Tạo một thư mục tên là Ebooks (tại thư mục gốc)
Download file truyện ở dưới về, sau đó Copy file vào thư mục Ebooks vừa tạo
Chạy phần mềm để đọc. Chức năng của phần mềm bạn tự khám phá nhé
Nếu khi chạy phần mềm báo lỗi thì hãy chỉnh thời gian cho máy lùi về tầm 1 hoặc 2 năm nhé.

Cho Máy tính

Vào http://www.mobipocket.com/en/DownloadSoft/…tailsReader.asp
Download phần mềm về máy, cài đặt.
Download file truyện ở dưới về, dùng phần mềm vừa cài để đọc.

Truyện

Kim Dung toàn truyện
[00] VÕ LÂM NGŨ BÁ
[01] ANH HÙNG XẠ ĐIÊU
[02] THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ
[03] Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ
[04] THIÊN LONG BÁT BỘ
[05] UYÊN ƯƠNG ĐAO
[06] BẠCH MÃ KHIẾU TÂY PHONG
[07] BÍCH HUYẾT KIẾM
[08] THƯ KIẾM ÂN CỪU LỤC
[09] LIÊN THÀNH QUYẾT
[10] PHI HỒ NGOẠI TRUYỆN
[11] TUYẾT SƠN PHI HỒ
[12] HIỆP KHÁCH HÀNH
[13] LỘC ĐỈNH KÝ
[14] TIẾU NGẠO GIANG HỒ

http://www.mediafire.com/?h3nk4mktimy
http://www.mirrorcreator.com/files/0OAYHMY…_Full.prc_links

Truyện Nghe

Tất cả các Tập + Các phiên bản thu khác nhau

http://tinyurl.com/2fdcbfe

Các tập
Nhiều phiên bản thu khác nhau

001 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?h3bcltomxo9g49l

002 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?cqwvw1lbtow0ivp

003 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?g31nei8l3s8nyhw

004 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?e7j7d11j2743bt4

005 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?cxrt8bhu0t7aznq

006 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?mui5jem080a59dj

007 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?0tnvnxpwcuefhb1

008 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?5ws2mq427jtya4a

009 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?p7t54rdbdtt9yed

010 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?16474z93et7pshv

001 > 010 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?q7hkflaoamrivgd

011 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?kctnoow8gowgn2m

012 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/?p0ujipkkebw7g3o

013 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?0x2d5ghg022gvg3

014 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?pjj7s812umeuhnr

015 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?d1mp7utmqhddn61

016 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?y6y1tc138cim169

017 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?1nfvyz41axovwtt

018 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?tn185w83yt4w2l9

019 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?48jzq6cz2u8i2eo

020 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?tr26wgsfjwxa8dt

011 > 020 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?9y19a24kp5yqya4

021 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?7ndc4xr3xizo1p9

022 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?4wkuyp8in5oawq9

023 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?uz19qj2kboaz1vq

024 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?h76u4oae7qv1j73

025 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?0p12fphh6l4n3up

026 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?v7nr1111p2t1n1a

027 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?wwqpunqd5v01d4d

028 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?h7d2auf10833s94

029 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?ig7hggabiw24wsy

030 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?edyxooi6nddp2x9

021 > 030 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?9u7gw96nntiocd7

031 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?kc6j47mtbb01een

032 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?aay6l9pvm430ob1

033 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?2zdl1mhe8ts5tey

034 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?5j77tjo4jhd73db

035 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?56cd1hb7sbl846m

036 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?07610l52irc701u

037 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?wnceaawya43sjtz

038 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?v54ij28cj8442xd

039 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?rclxlmrsq8oe109

040 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?f8tef859ajdr1rq

031 > 040 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?2b3u83dqzj7y7tt

041 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?usmvi2cb8ls6uot

042 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?elwem9b1wunh7q1

043 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?axus29cmy9ggirf

044 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?7dzuv7pbkn99dnu

045 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?evj0ba7f2jed6dw

046 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?27j57fz7j7jcfgo

047 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?m2dkrzpo99prd3a

048 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?vkyzh9ogk111udu

049 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?b57d7hjg97uayep

050 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?eu6mm4o7g5m0odm

041 > 050 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?j4bicfkmsg3drbt

File nào upload bị lỗi các bạn báo để mình upload lại

Các file RAR đã được put 10% recovery record

This post has been edited by UploadAcc: Sep 2 2010, 11:16 PM
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

UploadAcc post Jul 24 2010, 12:04 AM
Post #2

Dzịt Trung Trung
*****

Group: Active Members
Posts: 309
Joined: 18-April 10
Member No.: 97,915

051 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?5ffq8ddeatldd7c

052 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?tel9y1fcxp9fwjg

053 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?op8y8799f725dss

054 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?j4v4sxgdpotjmes

055 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?d8oh80hp2k431nk

056 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?4dvrf76ukcl4v6a

057 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?o2efi0jt23ywtlb

058 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?r2gwckrxhuam3rl

059 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?kdu8d9aud8lwn2n

060 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?dqo4glcfqrfkn2c

051 > 060 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?1es774964wsmd40

061 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?ehzzq36h2nz8u89

062 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?jo60qtr4lz6dwh7

063 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?ik0w2g9fdikhvcw

064 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?ba6gqj9aqa9q9ev

065 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?t9x3yskadu678hy

066 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?m9e30zuhag8jiub

067 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?ixq4e7u8opt3w8j

068 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?2ibv4vdh8vlrqt4

069 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?a6qs1m9h87hc29w

070 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?14p4uuceb9ic5x3

061 > 070 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?900kbdh9q864xma

071 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?b2k9ou2ak95nw2n

072 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?2xgqgy9fzn1c6iz

073 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?urs56yzzdzlrivr

074 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?a9683kv6ft8a20g

075 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?z8vz47n714h0hz9

076 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?94m0eeut4bw2ekg

077 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?xtlca5oqaasbqu9

078 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?ovaen400sgk5l09

079 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?clnleikd44xh3w3

080 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?yg834xtg4dn7dq5

071 > 080 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?d0d5whj4pk18c9w

081 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Không đọc

082 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?x7z8s382m9268zs

083 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?rohzoi1gmamba8d
>>> Bản này do Hiệp Khách bên Vn-zoom thu, hôm đó mình đi chơi kỉ niệm 1000 năm Thăng Long nên không thu được

084 – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?2mk8zc2w69sis6n

085 (Hết) – Tiếu Ngạo Giang Hồ
VOV Giao Thông HN – FM 91 MHz
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?aykq4a9jg2pq214

082 > 085 (Hết) – Tiếu Ngạo Giang Hồ
Trúc Phong:
http://www.mediafire.com/download.php?f5g2r05o7bsl3f5

HẾT

File nào upload bị lỗi các bạn báo để mình upload lại

Các file RAR đã được put 10% recovery record