Categories
Truyen Dai

Tieng Chim Vuon Cu – Nguyen Mong Giac

Truyện vừa: Tiếng Chim Vườn Cũ
Tác giả: Nguyễn Mộng Giác
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

Lâu nay Vietlove có nhiều đóng góp tốt quá nên mình chỉ chọn lọc truyện đọc audio đưa lên chia xẻ. Cám ơn.

user posted image user posted image

Tất cả 8 tập, tập 2 thâu thiếu vài phút.

tập 1: http://www.mediafire.com/?cqw0vnghk22rjdd
tập 2: http://www.mediafire.com/?k1wbac601j43951
tập 3: http://www.mediafire.com/?2oll2vsn6c23kab
tập 4: http://www.mediafire.com/?dg13uj338i3zxro
tập 5: http://www.mediafire.com/?7rb2bhuj23y79q4
tập 6: http://www.mediafire.com/?ha89n6298eqyeaj
tập 7: http://www.mediafire.com/?lw4tt2gtvgyacby
tập 8ket: http://www.mediafire.com/?cgq8b8rxmc1fxo6