Categories
Truyen Dai

Thang Ngay Co Em – Tu Toc – Lieu Quoc Nhi – Hieu Ky


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Tháng ngày có em” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
THÁNG NGÀY CÓ EM
Tác giả: Từ Tốc
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Giọng đọc: Hiểu Kỳ

….Tình yêu là không có biên giới, không phân biệt màu da. Tình yêu giống như thơ ca vượt trên tất cả, độc lập với chính trị, hận thù. …

Một cuộc chiến khốc liệt trong bối cảnh đệ nhị thế chiến…..biết bao mơ uớc đã biến thành ảo ảnh ….Chiến tranh và hoà bình cứ tồn tại xen kẽ nhau . Làm sao con người xoá được quy luật đó ….

…..Trung thành với tình yêu ? Tình yêu chạy trốn. Trung thành với chân lý ? Chân lý ngoảnh mặt …

… Trái đất vẫn quay. Ngày tháng vô tình trôi, bao nhiêu bồng bột nông nổi thời tuổi trẻ đã bị cuộc sống xô bồ chôn lấp. Thời cuộc rồi cũng đổi thay theo thời gian. Yêu thương, thù hận, thực tế và ngộ nhận lộ dần theo năm tháng. Những đứa học trò ngày cũ giờ đã điểm sương. Nhưng dĩ vãng được khơi dậy, lại rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm trước. Cuộc đời chỉ là mộng……

https://app.box.com/s/hntxqhjm54d909cjshlv

http://www.mediafire.com/download/lcbewek0dbe5xje
http://www.mediafire.com/download/fev8vpg30qq9x3s
http://www.mediafire.com/download/313rqk6dbknrady
http://www.mediafire.com/download/ik8y1tqoksynb8k
http://www.mediafire.com/download/ni04mnnp1fq6rr8
http://www.mediafire.com/download/036bcyn58zlk268
http://www.mediafire.com/download/xmhavemjwphimpn
http://www.mediafire.com/download/nh1gdbd6hks6256
http://www.mediafire.com/download/fqglp87k62d0fz2
http://www.mediafire.com/download/2g9uba2gf618jh7
http://www.mediafire.com/download/18r5ic6q9sr5f3g
http://www.mediafire.com/download/sw7tp0t6x2r44vy
http://www.mediafire.com/download/77a18nuny1l3ew1
http://www.mediafire.com/download/h7ob5vee8nl8acm
http://www.mediafire.com/download/t12eajlts1n6phe
http://www.mediafire.com/download/lpeeon9ja0rvex8
http://www.mediafire.com/download/dxdojmc61xz93bi
http://www.mediafire.com/download/0iq71ka9m4t1cwm
http://www.mediafire.com/download/wtrriigeb4yyczx
http://www.mediafire.com/download/cjd0za3kr7mss72
http://www.mediafire.com/download/q6nvq7l4rdi183g
http://www.mediafire.com/download/l22edx4krfwgsar
http://www.mediafire.com/download/x4gqgjxzh8ic6g2
http://www.mediafire.com/download/ssesclkn09v8cn8
http://www.mediafire.com/download/gstytkth676la9l
http://www.mediafire.com/download/pah5d7n43gg8zct
http://www.mediafire.com/download/22jjpldsv3jjewv


..
Chương 36
Chương …

[/CENTER]

———————————————————————-