Categories
Truyen Dai

Noi Dau Cua Dom Dom – Tac Pham Va Su Lua Chon


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

TÁC PHẨM VÀ SỰ LỰA CHỌN
Noi Dau Cua Dom Dom – Tac Pham Va Su Lua Chon
HUYỆT TỐI ( hay NGƯỜI ĐÀO HUYỆT ) là 1 Nhạc phẩm của Dave Matthews ,đã được Tác giả Quỷ cổ nữ sử dụng Phần lời của Điệp khúc như -1 lời Tựa để mở đầu cho Tiểu thuyết Nỗi đau của Đom đóm ( hay còn được gọi là Huyệt tối )

Mời quý vị xem và nghe lại Nhạc phẩm HUYỆT TỐI ( hay NGƯỜI ĐÀO HUYỆT ) do Willie Nelson trình bày
“” … When you dig my grave
Could you make it shallow
So that I can feel the rain
I can feel the rain
I can feel the rain
Gravedigger
Oh … Gravedigger “”

“” … Hỡi người đào huyệt
Xin hãy đào nông thôi
Để tôi có thể cảm nhận được
Nước mưa vỗ về “”
Dave Mathews – “”Người đào huyệt””

GIỚI THIỆU
http://www.megaupload.com/?d=FZVK10XZ
http://www.mediafire.com/?xbsepcpbzg5p5m2

PHẦN DẪN
http://www.megaupload.com/?d=RUGCQ8H9
http://www.mediafire.com/?qc22dlf3g8f9pa3

CHƯƠNG 1
http://www.megaupload.com/?d=A7CVWEN0
http://www.mediafire.com/?umd2bvbh12e8bmk

CHƯƠNG 2
http://www.megaupload.com/?d=API42MC0
http://www.mediafire.com/?pz28qymrart8bbr

CHƯƠNG 3
http://www.megaupload.com/?d=M6CBUZ4I
http://www.mediafire.com/?3uzaz261a536apv

CHƯƠNG 4
http://www.megaupload.com/?d=YCTMW2GZ
http://www.mediafire.com/?6c63sliua2ypsdl

CHƯƠNG 5
http://www.megaupload.com/?d=EKH1KLPV
http://www.mediafire.com/?ehvbd9e2pic66v9

CHƯƠNG 6
http://www.megaupload.com/?d=6EZBGJ20
http://www.mediafire.com/?7cf3n5f00k4zc1d

CHƯƠNG 7
http://www.megaupload.com/?d=HRZ7T41L
http://www.mediafire.com/?ro67n8z9tyfgu9r

CHƯƠNG 8
http://www.megaupload.com/?d=U0085FUS
http://www.mediafire.com/?hkcha2q13m6bjaw

CHƯƠNG 9
http://www.megaupload.com/?d=J0URU0IU
http://www.mediafire.com/?siate36zh80cz99

CHƯƠNG 10
http://www.megaupload.com/?d=WHF7CV8A
http://www.mediafire.com/?bj1do3q22j49oe5

CHƯƠNG 11
http://www.megaupload.com/?d=39I29EOR
http://www.mediafire.com/?cjqb8a6ual987xh
CHƯƠNG 12
http://www.megaupload.com/?d=7ZDAA7AK
http://www.mediafire.com/?04dc9vfbttx487a

CHƯƠNG 13
http://www.megaupload.com/?d=6FE73WBW
http://www.mediafire.com/?2f3dhvqk1ar3kkn

CHƯƠNG 14
http://www.megaupload.com/?d=15DNWOX9
http://www.mediafire.com/?4se3amav1u5x4nz

CHƯƠNG 15
http://www.megaupload.com/?d=CKUEC187
http://www.mediafire.com/?24qxty7ac36wyt2

CHƯƠNG 16
http://www.megaupload.com/?d=OPP8GVZR
http://www.mediafire.com/?eq1sxl1a67thpf5

CHƯƠNG 17
http://www.megaupload.com/?d=RR67MBMD
http://www.mediafire.com/?pznn0w9372yoj43

CHƯƠNG 18
http://www.megaupload.com/?d=PJVN2717
http://www.mediafire.com/?so4ykdhjw5wthyt

CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG 43
CHƯƠNG 44
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46
CHƯƠNG 47
CHƯƠNG 48
CHƯƠNG 49
CHƯƠNG 50
CHƯƠNG 51
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56
CHƯƠNG 57
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
CHƯƠNG 63
CHƯƠNG 64
CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 66

6 replies on “Noi Dau Cua Dom Dom – Tac Pham Va Su Lua Chon”

Comments are closed.