Categories
Truyen Dai

Binh Yen Khung Troi Nho – Khanh My

“Bình Yên Khung Trời Nhỏ – Khánh Mỹ” in forum “Nghe Truyện Online”.

Mến mời các bạn nghe một truyện của tác giả Khánh Mỹ.

Links:

Tập 1: http://www.mediafire.com/?p6uzdbih4plth73
Tập 2: http://www.mediafire.com/?9ldq8m82us99w2q
Tập 3: http://www.mediafire.com/?p7cntsuzshpkymc
Tập 4: http://www.mediafire.com/?mlihiy19593ejlq
Tập 5: http://www.mediafire.com/?33xx9lj52l5rwpd

Tập 6: http://www.mediafire.com/?gezj0xaphlul4wo
Tập 7: http://www.mediafire.com/?23b3rx3b33vx361
Tập 8: http://www.mediafire.com/?nh66d2vtwh6asa1
Tập 9: http://www.mediafire.com/?uh0v49m68vmab11
Tập 10: http://www.mediafire.com/?uu8t4l234m4n4ff

Tập 11: http://www.mediafire.com/?78d6pm6yn1cgl93
Tập 12: http://www.mediafire.com/?6k6kro6kmorr48v
Tập 13: http://www.mediafire.com/?59085ap265584lp
Tập 14: http://www.mediafire.com/?6g012fjjywz0bth
Tập 15 Hết: http://www.mediafire.com/?kiiedis8w87xih5