Categories
Truyen Ngan

Yeu Internet – Hoa Van – Chau Ty

“Yêu Internet – Hòa Văn” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Yêu Internet
Tác giả: Hòa Văn
Người đọc: Châu Tỷ

http://www.mediafire.com/download.php?sj0k5wccdsdpwpa