Categories
Truyen Ngan

Tuong Rang Da Yen – Hong Hoang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Tưởng Rằng Đã Yên – Hồng Hoang” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện Ngắn

Tưởng Rằng Đã Yên
Tác Giả : Hồng Hoang
Diễn Đọc : Nam Phong & Phượng Dung

Yến Linh mến gởi đến các bạn một truyện ngắn do 2 Anh Chị Nam Phong & Phượng Dung diễn đọc. Mến chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ nhé !
———————————————————————-