Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Tinh Ben Duyen Trau – Mac Tuyen – Bich Thuy


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Tình Bén Duyên Trâu – Mặc Tuyền” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Tình Bén Duyên Trâu
Tác giả: Mặc Tuyền
Người đọc: Bích Thủy

http://www.mediafire.com/?xd1dtaxt7x8av0f

Xin giới thiệu truyện ngắn Tình Bén Duyên Trâu, cũng là tên được lấy làm tựa chung cho tập truyện Tình Bén Duyên Trâu duoc ra mắt cuối tháng 03 năm 2012 cua nhà văn Mặc Tuyền.