Categories
Truyen Ngan

Tieng Trong Da Trau – Hoang Hung Trang – Dat Phi

Tiếng Trống Da Trâu – Hoàng Hưng Trang” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Tiếng Trống Da Trâu
Tác giả: Hoàng Hưng Trang
Người đọc: Đạt Phi

http://www.mediafire.com/?c779no2cfzbjd9c