Categories
Truyen Ngan

Thuong Nho Hoang Lan – Tran Thuy Mai

Thương Nhớ Hoàng Lan – Trần Thùy Mai” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyệnngắn: Thương Nhớ Hoàng Lan
Tác giả: Trần Thùy Mai
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

Truyện này đã có giọng đọc khác lâu lắm rồi. Nam Phong, Phượng Dung đọc cũng rất hay.

http://www.mediafire.com/download.php?mvj8b2q379d0ej8