Categories
Truyen Ngan

Thuong Nho Hoang Lan – Tran Thuy Mai


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Thương Nhớ Hoàng Lan – Trần Thùy Mai” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyệnngắn: Thương Nhớ Hoàng Lan
Tác giả: Trần Thùy Mai
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

Truyện này đã có giọng đọc khác lâu lắm rồi. Nam Phong, Phượng Dung đọc cũng rất hay.

http://www.mediafire.com/download.php?mvj8b2q379d0ej8