Categories
Truyen Ngan

Thit De Co tro Duong Khong – Nguyen Thuong Chanh

Thịt Dê Có Trợ Dương Không – Nguyễn Thượng Chánh
Thịt Dê Có Trợ Dương Không – Nguyễn Thượng Chánh, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=4TZ48ONC
http://www.mediafire.com/?v5gtnmfnjtl