Categories
Truyen Ngan

Thang Chau Noi dich Ton – Nguyen Vinh Long Ho

“Thằng Cháu Nội đích Tôn – Nguyễn Vĩnh Long Hồ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Thằng Cháu Nội đích Tôn
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Long Hồ
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung


———————————————————————-