Categories
Truyen Ngan

Phan Hoa Vang – Pham Thanh Thuy

Truyện ngắn: Phấn Hoa Vàng
Tác giả: Phạm Thanh Thuý
đọc: Minh Nguyệt

http://www.mediafire.com/download.php?in65799srmjx4gh