Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Nguoi Tinh Di Vang – Da Mien

Người Tình Dĩ Vãng – Dạ Miên” in forum “Nghe Truyện Online”.

Mời các bạn nghe một truyện dài của tác giả Dạ Miên.

Links:

Tập 1: http://www.mediafire.com/?s7v5zb7bmsz3ke5
Tập 2: http://www.mediafire.com/?8b6dn5kfe0q42za
Tập 3: http://www.mediafire.com/?zkvl0a5blcfjvbl
Tập 4: http://www.mediafire.com/?gibd0qjn252uljf
Tập 5: http://www.mediafire.com/?9stweaba4ail63t

Tập 6: http://www.mediafire.com/?980i8z6y32z2w40
Tập 7: http://www.mediafire.com/?xzn4waui64om5jv
Tập 8: http://www.mediafire.com/?8rrpxl56cdzgtou
Tập 9: http://www.mediafire.com/?csx13jjn8jb5j81
Tập 10: http://www.mediafire.com/?y4qyw793dy2hh96

Tập 11: http://www.mediafire.com/?wls3qwa26i6ijdc
Tập 12: http://www.mediafire.com/?fr2npjjuxtb6brn
Tập 13 Hết: http://www.mediafire.com/?97zn4rvjn3i3081