Categories
Truyen Ngan

Mot Troi Mot Bien – Nguyen Tan Hung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Mot Troi Mot Bien – Nguyen Tan Hung
By admin on Nov 30, 2011 with Comments 0

Một trời một biển – Nguyễn Tấn Hưng
Gởi tặng anh chị em nhà Vietlove một truyện dài viết về lính của Nguyễn Tấn Hưng do sis Đông Hà diễn đọc….chắc bà con vẫn còn nhớ giọng đọc của Đông Hà qua truyện dài của nhà văn Xuân Vũ = Mưu trí đàn bà……………….

Link zip gồm 7 tập :

http://www.megaupload.com/?d=L3VK6D6M