Categories
Truyen Ngan

Mang May Vo Ngoai Cua So – Vo Thu Huong

Mảng Mây Vỡ Ngoài Cửa Sổ – Võ Thu Hương” in forum “Nghe Truyện Online”.

Truyện ngắn: Mảng Mây Vỡ Ngoài Cửa Sổ
Tác giả: Võ Thu Hương
Người đọc: Đức Trọng (giọng Bắc, không phải Đức Trọng trong TNOL)

http://www.mediafire.com/?4safo648oc4ilbx