Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Goi ve Nhat Ban – Truong Hu Hien


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Gởi Về Nhật Bản – Trương Hữu Hiền” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Yến Linh thân mời các bạn nghe một đoản văn thật hay thật cảm động của Tác Giả Trương Hữu Hiền.
Mến chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên người thân !
:rose: :rose: :rose: :rose: :rose:

Tùy Bút

GỞI VỀ NHẬT BẢN
Tác Giả : Trương Hữu Hiền
Diễn Đọc : Yến Linh

http://k003.kiwi6.com/hotlink/ejo0hywu8e/goi_ve_nhat_ban_-_hien_truong_-_yen_linh_diendoc.mp3