Categories
Truyen Ngan

Dong The – Vu Thi Huyen Trang

Đóng Thế – Vũ Thị Huyền Trang” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Đóng Thế
Tác giả: Vũ Thị Huyền Trang
Người đọc: Đức Trọng

http://www.mediafire.com/?3489k9dc6xkth3b