Categories
Truyen Ngan

Doi Cao Su – Vo Thi Ha

Truyện ngắn: Đồi Cao Su
Tác giả: Võ Thị Hà
đọc: Hoàng Yến

http://www.mediafire.com/?a5axamlgsh91s2d