Categories
Truyen Ngan

Do Hoa Cuong – Vo Ky Dien

Đá Hoa Cương – Võ Kỳ Điền” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Đá Hoa Cương
Tác giả: Võ Kỳ Điền
Người đọc: Nam Phong

http://www.mediafire.com/?msh4xa9bd2td9pv