Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Cuoc Chia Tay Bat Thanh – Vuong Tam – Thanh Tuan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

“Cuộc Chia Tay Bất Thành – Vương Tâm” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Cuộc Chia Tay Bất Thành
Tác giả: Vương Tâm
Người đọc: Thanh Tuấn

Mời nghe một tuyện ngắn hay về 1 cuộc tình ngang trái rất đẹp, rất thơ.

http://www.mediafire.com/download.php?dhib67cik7x74v2