Categories
Truyen Dai Truyen Ngan

Cai Cong – Nguyen Thuy Long – Hoang Tin

Cái Còng – Nguyễn Thùy Long

Diễn đọc: Hoàng Tín

Tập 1

download: http://www.mediafire.com/?3qgw9vvq7s7hcco

Tập 2:
download: http://www.mediafire.com/?ce1kocsmipyi619