Categories
Truyen Dai

Y Thien Do Long Ky – kim Dung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Ỷ Thiên Đồ Long Ký – Kim Dung” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Giới Thiệu

Ỷ Thiên Đồ Long ký (Tiếng Trung (giản thể): 倚天屠龙记) (còn được dịch ra tiếng Việt là Cô gái Đồ Long) là một tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Đây là cuốn cuối cùng trong bộ tiểu thuyết Xạ điêu tam ahúc. Tiểu thuyết được xuất bản lần đầu năm 1961 tại Hồng Kông, Trung Quốc bởi Hương Cảng Thương báo và sau đó bản tiếng Việt đã được xuất bản tại Việt Nam bởi Nhà xuất bản Văn học.
[RIGHT]Theo: Wiki[/RIGHT]

Truyện Đọc

Truyện Nghe

Tất cả các Tập + Các phiên bản thu khác nhau

http://www.mediafire.com/?sharekey=65236d83e3e81880c2b435915e8821d7cd18610317b9782982e3a934329c7a5e

Các tập
Nhiều phiên bản thu khác nhau

🙂 01 – Ỷ Thiên Đồ Long Ký
VOV Giao Thông FM 91 MHz

dhn
http://www.mediafire.com/?zyygtjmh1cj

Lightingking

Trúc Phong
http://www.mediafire.com/?jzmnxnimmyg
http://www.mirrorcreator.com/files/9KHKUQ9A/01_-_____Thi__n_______Long_K____Tr__c_Phong__0.mp3_links

🙂 02 – Ỷ Thiên Đồ Long Ký
VOV Giao Thông FM 91 MHz

dhn

Lightingking

Trúc Phong
http://www.mediafire.com/?myjzycnezmz
http://www.mirrorcreator.com/files/0WRNLM0G/02_-_____Thi__n_______Long_K____Tr__c_Phong_.mp3_links

🙂 03 – Ỷ Thiên Đồ Long Ký
VOV Giao Thông FM 91 MHz

dhn

Lightingking

Trúc Phong