Categories
Truyen Dai

Vuot Qua Song Du – Da Thu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Vượt Qua Sóng Dữ – Dạ Thu – 10 tập” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Yến Linh thân mời các Anh Chị thưởng thức một truyện dài hơi có phần ma quái , qua sự diễn đọc của 2 Anh Chị Nam Phong & Phượng Dung .

Mời các Anh Chị lấy về nghe nhé ! :rose:

Truyện Dài

VƯỢT QUA SÓNG DỮ – 10 Tập
Tác Giả : Dạ Thu
Diễn Đọc : Nam Phong & Phượng Dung

LINK FOLDER

https://www.mediafire.com/folder/jqab68yb5ozbo/Vuot%20Qua%20Song%20Du%20-%20DaThu%20-%20NP%26PD%20diendoc
———————————————————————-