Categories
Truyen Dai

Truyen Thieu Nhi hay – Nguyen Thi Phuong Thao


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Mời nghe Tuyển tập nhiều truyện ngắn thiếu nhi hay.
Người đọc: Nguyễn Thị Phương Thảo

01-Người Thợ Rèn – Nam Cao : http://www.mediafire.com/?vaamf3m8jm08r0h
02-Ngũ Sắc Châu – Thy Hạc : http://www.mediafire.com/?va3buadqb69rc7a
03-Đèn Đêm Thu – Nguyễn Tuân: http://www.mediafire.com/?nkaw3lnq3l2biih
04-Hương Cuội – Nguyễn Tuân: http://www.mediafire.com/?whtuwmkej7uiz2m