Categories
Truyen Dai

Trung Trac – Ha Pham Phu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

“Trưng Trắc – Hà Phạm Phú” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Trưng Trắc
Tac giả: Hà Phạm Phú
Người đọc: Hà Phương

Mời nghe thêm một tiểu thuyết lịch sử “Trưng Trắc”(NXB Văn học ấn hành)rất hay của nhà văn Hà Phạm Phú.

Tóm Tắt:
“Trưng Trắc” miêu tả một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta vào đầu thiên niên kỷ thứ nhất. Tiểu thuyết được chia làm ba phần. Phần một – Liên Lâu, tái hiện tình hình xã hội Giao Chỉ thời bấy giờ dưới ách đô hộ của nhà Hán, mối quan hệ giữa các tộc trưởng (Lạc tướng) với tầng lớp quan lại cai trị, rộng hơn nữa là mối quan hệ giữa người dân Giao Chỉ và ngoại bang. Liên Lâu, nơi đặt trị sở của quân đô hộ là một trung tâm chính trị, văn hóa có tầm quan trọng đối với sự phát triển của cả vùng Lĩnh Nam. Vào thời sơ khai ấy, Liên Lâu cũng là đầu mối giao lưu của các nền văn hóa, của Phật giáo và Đạo giáo. Phần hai – Mê Linh, tôi dành nhiều trang miêu tả sự trưởng thành của Trưng Trắc, người anh hùng dân tộc, người đặt nền móng cho nền độc lập của đất nước. Cuộc khởi nghĩa do Trưng Trắc lãnh đạo, sở dĩ có thể nổ ra và giành được thắng lợi trước hết do mâu thuẫn giữa hai nền văn hóa: Văn hóa bản địa và văn hóa ngoại lai, sau đó là nhờ có sự hưởng ứng của nhiều bộ tộc ở khắp miền Lĩnh Nam. Chúng ta nhớ, xã hội Giao Chỉ khi đó mới thoát khỏi chế độ mẫu hệ, vai trò của người phụ nữ vẫn có vị trí chủ đạo. Phần ba với tên gọi Lãng Bạc, miêu tả cuộc khởi nghĩa thắng lợi và việc hình thành một nhà nước. Ngoài những nhân vật lịch sử như Trưng Trắc… hay các tướng giặc như Mã Viện, Tích Quang, Tô Định, trong tác phẩm còn có hàng loạt nhân vật bình dân như Trùm Lý, Môn, Nhài, Măng… được khắc họa thông qua đời sống văn hóa hồn nhiên và trí tuệ sắc sảo của nhân gian.

Tiểu thuyết “Trưng Trắc” không nhằm dựng lại những truyền thuyết đã được chấp nhận như là chính sử, mà muốn tìm cách giải mã lịch sử, muốn cắt nghĩa sự vĩ đại ngay cả trong kết cục bi tráng của cuộc khởi nghĩa ấy.

TÁC GIẢ:
Nhà văn Hà Phạm Phú gần đây ra mắt cuốn tiểu thuyết lịch sử “Trưng Trắc”. mô tả cuộc khởi nghĩa Bai Bà Trưng năm 40. Đọc tiểu thuyết của ông Phú về giai đoạn đầu thế kỷ thấy cũng thích, nhưng thủ vị nhất là ông Phú lý giải mối quan hệ Giao Chỉ với nhà Hán. Theo ông Hà Phạm Phú, trước khi Mã Viện đàn áp Hai Bà Trưng, cơ cấu xã hội, phong tục tập quán của nước Nam Việt hầu như còn nguyên vẹn. Dù cho triều đình Nam Việt do Triệu Đà dựng nên đã sụp đổ, nhưng do thủ đô ở xa, sự đô hộ của nhà Hán lỏng lẻo, miền đất Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam ngày nay vốn nằm trong địa phận nước Nam Việt vẫn chưa bị Hán hóa đáng kể gì. Phong tục tập quán của Âu Lạc lấy sự nguyên sơ làm căn bản, phong hóa bản địa rõ rệt, ảnh hưởng Nho giáo còn chưa có, mãi sau này Nhâm Diên và Sĩ Nhiếp mới truyền bá Nho học, vậy thì lúc Hai Bà Trưng sống, chế độ mẫu hệ mới có đất sống chứ.
Ông Hà Phạm Phú có thời gian công tác tại 3 tỉnh Nam Trung Quốc trên đây, với vốn tiếng Hán dày dặn, ông đã tích trữ tư liệu và kinh nghiệm sống để thai nghén tiểu thuyết “Trưng Trắc”. Hầu hết các tỉnh Nam Trung Quốc đều có đền thờ Vua Bà. Sau này, do nguyên nhân nào đó mà Trung Quốc diễn đạt khác đi, nhưng đó chính là thờ Hai Bà Trưng.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

Trọn bộ xx tập : Truyện đang được đọc mỗi ngày trên vov3 từ 7 tháng 6, 2013 mình đưa lên từ từ…
Nếu không thâu đưa lên kịp các bạn có thể nghe trực tiếp trên radiovietnam.vn trong trang vov3.

tập 1: http://www.mediafire.com/download/sb0lpn757byo95a/01-Tr%C6%B0ngTr%E1%BA%AFc_H%C3%A0Ph%E1%BA%A1mPh%C3%BA_H%C3%A0Ph%C6%B0%C6%A1ng_607.mp3
tập 2: http://www.mediafire.com/download/yk983h8r9rs17is/02-Tr%C6%B0ngTr%E1%BA%AFc_H%C3%A0Ph%E1%BA%A1mPh%C3%BA_H%C3%A0Ph%C6%B0%C6%A1ng_608.mp3
tập 3: http://www.mediafire.com/download/zyd14f9189dv1ox/03-Tr%C6%B0ngTr%E1%BA%AFc_H%C3%A0Ph%E1%BA%A1mPh%C3%BA_H%C3%A0Ph%C6%B0%C6%A1ng_609.mp3
tập 4: http://www.mediafire.com/download/7l830604bcv05yc/04-Tr%C6%B0ngTr%E1%BA%AFc_H%C3%A0Ph%E1%BA%A1mPh%C3%BA_H%C3%A0Ph%C6%B0%C6%A1ng_610.mp3
tập 5: http://www.mediafire.com/download/7e7dgd5auxwkx8l/05-Tr%C6%B0ngTr%E1%BA%AFc_H%C3%A0Ph%E1%BA%A1mPh%C3%BA_H%C3%A0Ph%C6%B0%C6%A1ng_611.mp3
tập 6: http://www.mediafire.com/download/8k78k937s12re20/06-Tr%C6%B0ngTr%E1%BA%AFc_H%C3%A0Ph%E1%BA%A1mPh%C3%BA_H%C3%A0Ph%C6%B0%C6%A1ng_612.mp3
tập 7: http://www.mediafire.com/download/x9nx89x426ul9on/07-Tr%C6%B0ngTr%E1%BA%AFc_H%C3%A0Ph%E1%BA%A1mPh%C3%BA_H%C3%A0Ph%C6%B0%C6%A1ng_613.mp3
tập 8: http://www.mediafire.com/download/bzazhoc9pn49y1w/08-Tr%C6%B0ngTr%E1%BA%AFc_H%C3%A0Ph%E1%BA%A1mPh%C3%BA_H%C3%A0Ph%C6%B0%C6%A1ng_614.mp3
tập 9: http://www.mediafire.com/download/jd8madf7mfgx82j/09-Tr%C6%B0ngTr%E1%BA%AFc_H%C3%A0Ph%E1%BA%A1mPh%C3%BA_H%C3%A0Ph%C6%B0%C6%A1ng_615.mp3
tập 11, 12: radiovietnam chưa đưa lên
tập 10: http://www.mediafire.com/?4yus4m48v9tcs9n
tập 13: http://www.mediafire.com/?gaobvxiijkwk87s
tập 14: http://www.mediafire.com/?x7k7d9e7w3ttu5m
tập 15: http://www.mediafire.com/?kyff7208pf1mpcf
tập 16: http://www.mediafire.com/?arii923n5e7n24d