Categories
Truyen Dai

Nhung Chang Trai Xau Tinh – Nguyen Nhat Anh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Truyện dài: Những Chàng Trai Xấu Tính
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Người đọc: Huỳnh Văn Tài
“Chuyện tình của bốn đứa tôi có thể chỉ được xem như mới bắt đầu nhưng câu chuyện chung quanh cái hồ bơi tuyệt diệu này đến đây coi như kết thúc. Nếu có điều gì cần nói thêm thì đó là chuyện riêng của tôi và Biền. Từ ngày thượng đế run rủi cho hai đứa tôi gặp phải hai nàng tiên xinh như mộng và giống nhau như đúc này, chúng tôi đồng thời nhiễm luôn cái tật hễ ngồi trước mặt phụ nữ là cứ trố mắt nhìn vào đùi họ…”

01. http://www.mediafire.com/?k1z4faso46ss1n8
02. http://www.mediafire.com/?7u3po0k7v3lm36o
03. http://www.mediafire.com/?eveeime0ahhjqco
04. http://www.mediafire.com/?yu7wud9dzj74d15
05. http://www.mediafire.com/?79efgxd478ga9q5
06ket. http://www.mediafire.com/?g4dlw1jd49l7o68