Categories
Truyen Dai

Mylingng – Pha Ung Tot Cung Cua Su So Hai


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Mylinhng – Phản Ứng Tột Cùng Của Sự Sợ Hải
Posted on July 21, 2011 by danlamthan
@danlamthan.wordpress.com
Có lẽ bạn chưa từng nghe qua tiếng nói của anh Hai Lúa trong Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ. Linh mong rằng bạn hãy lắng nghe một lần thôi, rồi bạn sẽ thích nghe nhiều lần nữa. Lời của anh Hai Lúa rất truyền cảm, thuyết phục, gom góp rất nhiều tài liệu để chúng ta có thể học hỏi. Tên của anh HaiLúa nhưng thật ra anh chẳng hai lúa chút nào. Linh sẽ thường xuyên góp tiếng nói của anh Hai Lúa để gởi đến qúy bạn, mong qúy bạn sẽ cùng hưởng ứng.
Anh Hai Lúa đã kết thúc phần nói chuyện của mình ở đoạn chót:
– Chưa có một chế độ nào đàn áp người dân của mình khi người dân của mình đứng lên chống lại cái bọn Tàu Cộng xâm lược… Cho nên cái chuyện biểu tình ngày 24/7 sắp tới trong nước.. có khuynh hướng lan rộng… trải ra khắp mọi nơi, đó là theo lời những người trẻ trong nước.. Họ đã nói rằng: “Sắp sửa trường của em sẽ có bạo loạn.”
Ngày 21 tháng 7 năm 2011
[email protected]
@mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do


http://dl2.musicwebtown.com/ttba/playlists/196805/3278709.mp3