Categories
Truyen Dai

Luan Anh Hung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Thông tin chi tiết

Lịch sử Trung Hoa có biết bao nhân vật lẫy lừng lưu danh hậu thế, người đời sau luận công bình tội không biết bao nhiêu mà kể, ngẫm gương tiền nhân để rút ra bài học cho hậu thế, xưa nay vẫn thường là chuyện thường thấy.

Trong các nhà bình luận hiện nay ở Trung Quốc, Dịch Trung Thiên nổi bật lên với các tác phẩm đã được xã hội đón nhận. Cuốn Phẩm Tam Quốc gây ra cơn sốt văn hóa với số lượng phát hành hành triệu bản ở Trung Quốc. Tiếp nối thể loại này, cuốn Luận anh hùng ra đời và đã nhận được những đánh giá rất cao.

user posted image

“Dịch Trung Thiên có cuốn Phẩm Tam Quốc rất nổi tiếng, tuy nhiên tôi đánh giá cuốn sách đó còn nhiều điểm bàn luận hời hợt, nhưng đến Luận Anh Hùng thì thật bất ngờ, cuốn sách thật sâu sắc, bình phẩm rất tuyệt vời!” – Độc giả Dengchujie

“Một cuốn sách thật tuyệt, giáo sư Dịch Trung Thiên đã đưa tới một cách lý giải lịch sử hoàn toàn mới lạ, lý giải nhân vật lịch sử mà có những kết luận khiến người ta phải đập bàn kêu ‘tuyệt’, đúng là như thế! Sách lịch sử trước đây thường nhấn mạnh cực đoan về vai trò và phẩm chất của một cá nhân nhân vật, còn lại hoàn toàn bỏ qua quan hệ giữa cá nhân và chế độ, truyền thống, thực sự đó mới là chìa khóa để lý giải lịch sử, thông qua chìa khóa này, chúng ta có thể đọc được lịch sử hoàn toàn khác. Tuy rằng lịch sử vẫn là lịch sử đó, nhưng lại đem đến cho chúng ta một tầng sâu ý nghĩa hơn nữa.” – Độc giả Nanjiamuoo.

user posted image

Luận Anh Hùng bàn về 5 nhân vật tiêu biểu của lịch sử Trung Quốc: Hạng Vũ, Tào Tháo, Võ Tắc Thiên, Hải Thụy và Ung Chính.
Chúng ta đã quen với việc quy kết sự hưng suy của vương triều, sự thành bại của sự nghiệp, sự đổi thay của lịch sử và sự đúng sai của sự tình do nguyên nhân cá nhân. Quy kết thành một nhân vật lãnh tụ nào đó hoặc nhân vật chủ đạo nào đó có nhân phẩm tốt xấu, giỏi kém. Đồng thời, các nhân vật lịch sử Trung Quốc cũng được chia đơn giản thành hai vai thiện – ác, và cả lịch sử Trung Quốc biến thành một sân khấu kịch lớn. Nhưng chúng ta lại không biết rằng tại sao lại có nhiều vai ác đến thế, và không biết đến bao giờ mới xuất hiện những vai thiện.

user posted image

Luận Anh Hùng phân tích kỹ một số nhân vật tiêu biểu của lịch sử Trung Quốc, đặt họ trong bối cảnh xã hội đương thời và tương quan với những nhân vật khác, từ đó làm rõ quan hệ giữa cá nhân và lịch sử, nguyên nhân của sự hưng suy vương triều, sự thành bại sự nghiệp, sự đổi thay của triều đại, và sự đúng sai của sự tình.

1. Hạng Vũ – download @ mediafire
phần 1 – Quý tộc và lưu manh – xong và upload ngày 23/12/2013

phần 2 – Sai sót của Hạng Vũ – xong và upload ngày 23/12/2013

phần 3 – Sai lầm của Hàn Tín! – xong và upload ngày 23/12/2013

phần 4 – Sở trường của Lưu Bang – xong và upload ngày 26/12/2013

phần 5 – Cái chết của Hạng Vũ – xong và upload ngày 24/12/2013

2. Tào Tháo – download @ mediafire
phần 1 – Làm năng thần hay gian hùng – xong và upload ngày 30/12/2013

phần 2 – Thiên tài và xuẩn tài – xong và upload ngày 30/12/2013

phần 3 – Khoan dung và báo thù – xong và upload ngày 30/12/2013

phần 4 – Mấy bản án mưu sát
phần 5 – Vô tình chưa hẳn là hào kiệt thực
phần 6 – Gian hùng đáng yêu
3. Võ Tắc Thiên
phần 1 – Người đàn bà này không tầm thường
phần 2 – Chú dê đuôi to
phần 3 – Mũ hoàng đế dệt bằng máu
phần 4 – Tả hữu cùng giương cung
phần 5 – Tiến thoái lưỡng nan
4. Hải Thụy
phần 1 – Vị Quan nhiều lần bị bãi quan
phần 2 – Con người không hợp thời
phần 3 – Một thời đại hết thuốc chữa
phần 4 – Việc làm khó thành công
5. Ung Chính
phần 1 – Cha con như vậy
phần 2 – Anh em như vậy
phần 3 – Quần thần như vậy
phần 4 – Bạn bè như vậy
phần 5 – Hoàng đế như vậy
phần 6 – Đế quốc như vậy
phần 7 – Ai là bên thắng
Văn Hoá Và Con Người

http://www.vietlove.com/board/index.php?showtopic=79389