Categories
Truyen Dai

Hoang Sa Truong Sa – Trận Hải Chiến Hoàng Sa Trường Sa 1974

Hoàng Sa Trường Sa” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

Trận Hải Chiến Hoàng Sa Trường Sa 1974
Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại

http://www.freewebtown.com/ttba/Viet/HoangSaTS_HVKThoai_web.mp3