Categories
Truyen Dai

Hoa Hong Xu Khac – Nguyen Nhat Anh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Truyện dài: Hoa Hồng Xứ Khác
Tác giả Nguyễn Nhật Anh
Người đọc: Thu Hồng
(Truyện về lứa tuổi học trò rất hay, đây là 1 trong những truyện thích nhất của mình)
“Nếu một ngày nào đó, bạn bước vào tuổi mười sáu, lại phải đi trọ học xa nhà, thoát khỏi sự canh gác nghiêm ngặt của ba mẹ bạn, hẳn là bạn cũng được nghe những lời dặn dò kỹ lưỡng và vô vọng của các bậc sinh thành, hệt như trường hợp tôi ngày xưa….. ”

01: http://www.mediafire.com/?omx03myzmog
02: http://www.mediafire.com/?mmnvtjyztmj
03: http://www.mediafire.com/?5wjjdnnyzy3
04: http://www.mediafire.com/?mmnwzhjnznz
05: http://www.mediafire.com/?2qgtzuio1zm
06: http://www.mediafire.com/?kqyj4hlnodi
07: http://www.mediafire.com/?kf2mmme0ezj
08: http://www.mediafire.com/?em1zmzbtum0
09 hết: http://www.mediafire.com/?gjy5knjdmnn