Categories
Truyen Dai

Doi Mu Lech – Khai hung


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Đội Mũ Lệch – Khái Hưng
Đội Mũ Lệch – Khái Hưng, do Quang Điền đọc (18 tập)

**Đây là tuyển tập truyện ngắn, đa số là truyện vui, của nhà văn Khái Hưng, xuất bản lần đầu năm 1941.

Bá Cáo Việc Riêng – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=757LMD55
http://www.mediafire.com/?iiwdnmqmn1z

Ba Nước Cờ – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=HLS7PSNK
http://www.mediafire.com/?uymzyzwtjzn

Cái Đồng Hồ Đeo Tay – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=WGCLQ453
http://www.mediafire.com/?mmthvf5ewm2

Cây Thần Tiên – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=JU1DQDS3
http://www.mediafire.com/?mmmtlkym2hj

Cầm Vườn – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=HQECISOP
http://www.mediafire.com/?nuz2zictjqm

Chơi Ô Tô – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=S7G6HOQR
http://www.mediafire.com/?mzyhqvkfm3m

Đi Ra Thôi – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=HTQH7EOA
http://www.mediafire.com/?mw00iyz3mxr

Lỡ Quá Ga – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=YITTDGWV
http://www.mediafire.com/?ymymilhjhmz

Mãn Đình Hồng – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=1S0QOA0T
http://www.mediafire.com/?hzylmmld1hm

Mưu Cao – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=14IQB0HP
http://www.mediafire.com/?i5omdnditnk

Phá Cỗ – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=RBD6F901
http://www.mediafire.com/?z3zxgm21k2j

Phàn Nàn – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=QNZAX5C7
http://www.mediafire.com/?udgjwtdozdz

Tiệc Tranh – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=9IXZ589I
http://www.mediafire.com/?mtemmwmwktx

Thả Vỏ Quýt Ăn Mắm Ngấu – Khái Hưng, do Quang Điền đọc http://www.megaupload.com/?d=34FL9IM1
http://www.mediafire.com/?1ybwzyticrk

Thoát – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=0U8JCCE8
http://www.mediafire.com/?mmzdmymoymn

Trả Thù – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=XPUF865N
http://www.mediafire.com/?juwn2xuomtj

Trăng Suông – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=ABTWEOJI
http://www.mediafire.com/?diiix14ztmy

Trúng Số – Khái Hưng, do Quang Điền đọc
http://www.megaupload.com/?d=UN5VDYZ3
http://www.mediafire.com/?ynwmtngmuow