Categories
Truyen Dai

Chuyen Tinh Hai Ben Chien Tuyen – Mu Xanh Hac Long Le Van Nguyen

Truyện ngắn: Chuyện Tình Hai Bên Chiến Tuyến
Tác giả: Mũ Xanh Hắc Long Lê Văn Nguyên
Người đọc: Nam Phong, Phượng Dung

http://www.mediafire.com/?9jeunx1bb8bp8gj