Categories
Truyen Dai

Ai Hat Giua Rung Khu=ya – Tchya


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/doctruyenaudio/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Ai hát giữa Rừng khuya – Tchya
Mời nghe truyện của Nhà Văn Tchya Đái Đức Tuấn qua Truyện dài nhiều tập “Ai Hát Giữa Rừng Khuya ” với sự diễn đọc của Thanh Bình và Nguyễn Đình Khánh trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu.

user posted image
..Truyện “Ai Hát Giữa Rừng Khuya” là một tác phẩm thật độc đáo và kinh dị có thực, chính tác giả là người đã chứng kiến và nhìn tận mắt hai hồn ma không đầu múa võ. Về sau, trong những dịp tình cờ, tác giả đã tìm ra chân tướng của hai oan hồn uổng tử này….

tập 1: http://www.mediafire.com/?qwumzzzmnmz
tập 2: http://www.mediafire.com/?ayxjnwy1tny oct 19, 2009
tập 3: http://www.mediafire.com/?zmltm0fjzzh oct 26, 2009
tập 4: http://www.mediafire.com/?t5ntiyirzwk nov 2, 2009
tập 5: http://www.mediafire.com/?jmcjyd0kntm nov 9, 2009