Nhat Ky Dang Thuy Tram

“nhật ký đặng thùy trâm” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-

truyện rất cảm động
tập 01 đến 05
http://www.megaupload.com/?d=AAH4721C
tập 06 đến 10
http://www.megaupload.com/?d=N5F84L4F
tập 11 đến 16 Hết
http://www.megaupload.com/?d=Z1WGXCIF

Comments