Nha Tho Thang muoi – Phan

“Nhà thơ tháng mười-Phan” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Nhà thơ tháng mười-Phan

http://www.mediafire.com/file/mnjzdlyyzvd/NhaThoThangMuoi-Phan.mp3