Ky Nam Chi Dang Lam Cui

Kỳ nam chỉ đáng làm… củi!” in forum “Nghe Truyện Online”.

Kỳ nam chỉ đáng làm… củi!

Theo Phạm Sông Diêm (VTC News)

http://www.megaupload.com/?d=PFA791EB