Giai Nhan Tren Dat Khach – Nguyen Thuy Huong

Giai Nhân Trên Đất Khách – Nguyễn Thụy Hương
Giai Nhân Trên Đất Khách – Nguyễn Thụy Hương, do Cẩm Thu đọc

http://www.megaupload.com/?d=NBKJRA44
http://www.mediafire.com/?n1otwmuk2hq