Doi Phu Di – Pham Ngu Yen

Đời Phù Du – Phạm Ngũ Yên

Đời Phù Du – Phạm Ngũ Yên, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=C24TJ0XM
http://www.mediafire.com/?32mdlocytmz