Cuoc song va nhung chiec mat na

“Cuộc sống và những chiếc mặt nạ” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Cuộc sống và những chiếc mặt nạ

http://www.mediafire.com/file/3nnjdzezz0t/CuocSongVaNhungChiec MatNa.mp3