Chet Co Thuc Su Dang So Khong – NTC NNLan

Chết Có Thực Sự Đáng Sợ Không – NTC_NNLan
Chết Có Thực Sự Đáng Sợ Không – Nguyễn Thượng Chánh và Nguyễn Ngọc Lan, do Hoàng Tuấn đọc

http://www.megaupload.com/?d=Y0RJ2PPA
http://www.mediafire.com/?dtdyty4whkc