Cai Chet Cua Nguoi Linh – Thanh Hoai

“Cái chết của người lính-Thanh Hoài” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Cái chết của người lính-Thanh Hoài

http://www.mediafire.com/file/zgddzn2dima/CaiChetcuaNguoiLinh-ThanhHoai.mp3