Bo Toc Gia – Di Linh

“Bộ Tóc Giả – Di Li” in forum “Nghe Truyện Online”.

———————————————————————-
Truyện ngắn: Bộ Tóc Giả
Tác Giả: Di Li
Người đọc: Việt Hùng

http://www.mediafire.com/?htkjdy3u55m